Forskningsnetværk

Oversigt over forskningsrelaterede aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet

Reformationshistorisk Netværk

Reformationshistorisk Netværk er et forskningsnetværk, der har til formål at fremme relationer på tværs af institutionelle og geografisk spredte forskningsmiljøer i Danmark, Skandinavien og det øvrige udland og inspirere til nye projektansøgninger frem mod reformationsjubilæet i 2017. Læs mere om Reformationshistorisk Netværk.

Refo500/ReFoRC

Reformationshistorisk Netværk er et forskningsnetværk, der har til formål at fremme relationer på tværs af institutionelle og geografisk spredte forskningsmiljøer i Danmark, Skandinavien og det øvrige udland og inspirere til nye projektansøgninger frem mod reformationsjubilæet i 2017. Læs mere om Reformationshistorisk Netværk.

Protestantismenetværket

Netværket består af mere end halvtreds danske seniorforskere fra filosofi, teologi, historie, sociologi, statskundskab, jura og organisation. Læs mere om netværket.

Luther Dekade

Nationalt tysk 10-årigt projekt til forberedelse og fejring af jubilæet. Læs mere om Luther dekade

Forskergruppen Reformatorisk Teologi, Aarhus Universitet

Omfatter 16 forskere på Aarhus Universitet fra systematisk teologi, kirkehistorie, praktisk teologi, religionsvidenskab og historie, samt en række eksterne samarbejdspartnere. Læs mere om Forskergruppen

Nordic Luther Network

Nordic Luther Network stræber efter at være det primære forskningsnetværk for Lutherforskere i Norden. Læs mere om Nordic Luther Network.

International Congress for Luther Research

Den største konference inden for international Lutherforskning. Afholder sin 13. internationale konference i Wittenberg i 2017. Læs mere om konferencen.

Reformationsjubiläum 2017

Reformationsjubiläum 2017 har til formål, at skabe en platform for samling af internationale initiativer og forskningsaktiviteter med fokus på reformationens kulturprægende betydning. læs mere om Reformationsjubiläum 2017.

ReformatioBaltico

Afholdelse af international konference i 2015 om reformationens kulturelle betydning for storbyerne i Østersøregionen. Arrangeres af universiteterne i Greifswald, Hamburg, Osnabrück og Klaipéda, Litauen i samarbejde med forskningsprojektet BalticBorderlands og en international forberedelseskomité med bl.a. danske deltagere. Læs mere om ReformatioBaltico.

LWF Wittenberg Center

Det lutherske verdensforbunds (LWF) kontor i Wittenberg til forberedelse af Reformationsjubilæet i 2017. Samarbejder med lutherske kirker over hele verden. Læs mere om LWF Wittenberg Center.

ELCA Wittenberg Center

ELCAs (Evangelical Lutheran Church of America) kontor i Wittenberg til forberedelse af Reformationsjubilæet. Samarbejder med LWFs Wittenberg Center. Læs mere om ELCA.

Luther 2017 Countdown

10 årigt jubilæumsprogram fra Concordia Lutheran Seminary, Edmonton, USA under ”Lutheran Church – Missouri Synod” til fejring af reformationen. Læs mere om Luther 2017 Countdown.