ELCA Wittenberg Center

Formål: ELCAs (Evangelical Lutheran Church of America) kontor i Wittenberg til forberedelse af Reformationsjubilæet. Samarbejder med LWFs Wittenberg Center.

Website: www.elca.org/wittenberg

Aktiviteter: Understøtter såvel forskeres som kirkers og andre gruppers besøg og ophold i Wittenberg.