International Congress for Luther Research

Den største konference inden for international Lutherforskning. Afholder sin 13. internationale konference i Wittenberg i 2017.

Har ikke egen hjemmeside, men se:
www.helsinki.fi/teol/pro/luther2012/