Nordisk Historikermøte

Formål: at afklare muligheder for fællesnordiske projekter i anledning af reformationsjubilæet.

Website