Protestantismenetværket

Formål: Det er Protestantismenetværkets hensigt at skabe rammerne for og bidrage til undersøgelser af hvordan den lutherske protestantisme har defineret menneskesynet og som følge heraf synet på de relationer mennesket indgår i nordeuropæiske kulturer. Det være sig den konkrete relation til det andet menneske i kærligheden, men også de relationer som de organisatoriske rammer for opbygningen af familien, skolen og samfundet definerer.

Aktiviteter: Netværket vil organisere konferencer og udgive forskning om forholdet mellem kristendommen og det moderne liv over de næste 3-5 år.  Peer-reviewede udgivelser vil optræde både nationalt og internationalt. Netværket tilstræber desuden at rejse midler til kollektive forskningsprojekter inden for de næste 1-3 år.

Styregruppe: Ove K. Pedersen (professor, CBS), Morten Raffnsøe-Møller (lektor, AU), Pia Søltoft (centerleder, KU), Matias Møl Dalsgaard (ph.d., AU)

Kontakt: Matias Møl Dalsgaard: filmmd(at)hum.au.dk