Refo500

Koordinerende paraplyorganisation for såvel forskningsmæssige som formidlingsmæssige aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet. I udgangspunkt et hollandsk projekt, som hurtigt er blevet internationalt.Baserer sig på partnerskaber med institutioner. Både Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og Faculty of Arts på Aarhus Universitet er partnere i Refo500.

Formål: At koordinere og understøtte aktiviteter, der forbinder reformation og nutid. Åbent for alle, der ønsker at være partnere. Forsøger at samle alle relevante aktiviteter, såvel akademiske som ikke-akademiske.

Website: www.refo500.nl

Formål: Refo500s organisation til koordinering og understøttelse af specifikt videnskabelige aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Kun akademiske institutioner kan deltage.

Website: www.ref.500.nl/rc

Aktiviteter (Refo500/ReFoRC): Gensidig orientering om aktiviteter forbindelse med jubilæet. Hjælp til etablering af samarbejde mellem partnere. Egne konferencer. Understøttelse af konferencer hos partnere.