Reformasjonstidens religiøse bokkultur 1400-1700

Tekst - materialitet - visualitet

Heldagseminar fredag 20. februar 2015 i Nasjonalbiblioteket i Oslo.
I regi av Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Bergen og Reformationshistorisk Nætverk Danmark.

Seminaret er åpent for alle interesserte.
Kontaktperson:bente.lavold@nb.no

Hent programmet som PDF

I reformasjonstiden var fremveksten av reformbevegelsene i kirken og utviklingen innen boktrykkerkunsten tett sammenvevet. Etterspørselen etter trykte bibler og andre religiøse skrifter på folkespråkene skapte et viktig marked for utviklingen av ulike sjangre og formater tilpasset forskjellige målgrupper. Markedet var imidlertid ikke fritt, men ble regulert av privilegier og sensur.
Seminaret ønsker å kaste lys over religiøse, politiske, kulturelle, sosiale og språklige sider ved reformasjonstidens religiøse bokkultur.


Program

9.00 – 09.15 Registrering

09.15 – 09.20 Velkommen til Nasjonalbiblioteket

09.20 – 09.30 Innledning v/Henning Laugerud og Bente Lavold

09.30 - 10.00: Reformasjonen i Norge/Norden 1500 - 1700, maktpolitikk og sensur Øystein Rian, Universitetet i Oslo

10.00 - 10.30: Latinbruk rundt reformasjonen
Espen Karlsen, Nasjonalbiblioteket

10.30- 11.00: Geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750
Gina Dahl, Statsarkivet i Bergen

11.00 -11.15: Pause
11.15 – 11.45
: Senmiddelalderlige fromhedsytringer og dens satire. Om ”Poul Smid … och …Atzer Bonde” Lars Bisgaard, Syddanske universitet Odense

11.45 – 12.15: Fromhedens bøger. Religiøse boggenrer og -formater på det dansk-norske bogmarked og i hverdagens fromhedspraksis ca. 1500-1700
Charlotte Appel, Roskilde universitet

12.15 – 13.15 Lunsj og mulighet for å se originalmateriale fra Nasjonalbibliotekets samling.

13.15 – 13.45: Djevelbesettelsene i Køge og Thisted – bokhistorie og virkelighetsforståelse.
John Ødemark, Universitetet i Oslo

13.45 – 14.15: Bokens optikk. Bøker, bilder og «synskultur» i det efter-reformatoriske Danmark-Norge.
Henning Laugerud, Universitetet i Bergen

14.15 – 14.45: Bilder og kart i bibler og andaktsbøker 1500 – 1700
Bente Lavold, Nasjonalbiblioteket

14.45 – 14.50 Avslutning