ReformatioBaltico

Formål: Afholdelse af international konference i 2015 om reformationens kulturelle betydning for storbyerne i Østersøregionen. Arrangeres af universiteterne i Greifswald, Hamburg, Osnabrück og Klaipéda, Litauen i samarbejde med forskningsprojektet BalticBorderlands og en international forberedelseskomité med bl.a. danske deltagere.