Reformationshistorisk Netværk

Reformationshistorisk Netværk er et forskningsnetværk, der har til formål at fremme relationer på tværs af institutionelle og geografisk spredte forskningsmiljøer i Danmark, Skandinavien og det øvrige udland og inspirere til nye projektansøgninger frem mod reformationsjubilæet i 2017.

Der er sket meget inden for udforskningen af reformationshistorien de seneste par årtier også i Danmark. Forskningsfeltet er blevet udvidet kronologisk og præget af en langt større tværfaglighed. Ikke mindst betragtes reformationen nu som en meget langstrakt proces fra senmiddelalderen frem til 1700-tallet. Netværket vil bidrage til at formidle kontakt og fremme relationer på tværs af fag og institutionelle skel også til forskningsmiljøer i udlandet.

Det synes særligt påtrængende nu frem mod fejringen af 500 året for Martin Luthers teseopslag i 2017, som markeres i mange lande. Netværkets formål er yderligere at fremme forskningsinitiativer, der kan anspore til forskningsprojekter og ansøgninger frem mod jubilæet i 2017.

Reformationshistorisk Netværk modtog i perioden maj 2013 – maj 2015 støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Koordinator:
Morten Fink-Jensen, Saxo Instituttet, Københavns Universitet
jrg530@ku.dk 

Charlotte Appel, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
chap@cas.au.dk

Styregruppe:
Charlotte Appel, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
chap@cas.au.dk

Morten Fink-Jensen, Saxo Instituttet, Københavns Universitet
jrg530@ku.dk 

Lars Bisgaard, Inst. for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet,
bisgaard(a)hist.sdu.dk

Henning Laugerud, Institut for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen,
henning.laugerud(a)lle.uib.no

Hanne Kolind Poulsen, Statens Museum for Kunst,
Hanne.Kolind(a)smk.dk

Hanne Sanders, Historiske Institutionen, Lunds Universitet,
Hanne.Sanders(a)hist.lu.se

Bo Kristian Holm, Teologi, Institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts, Aarhus Universitet,
BH(a)teo.au.dk

Anna Vind, Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet,
av(a)teol.ku.dk