Reformationshistorisk Netværk

Reformationshistorisk Netværk

  • Periode: 19-02-2015

Reformationshistorisk Netværk er et forskningsnetværk, der har til formål at fremme relationer på tværs af institutionelle og geografisk spredte forskningsmiljøer i Danmark, Skandinavien og det øvrige udland og inspirere til nye projektansøgninger frem mod reformationsjubilæet i 2017.