Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur

  • Periode: 01-01-2012 - 31-12-2018
  • Sted: Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
  • Kontaktperson: Bo Kristian Holm
  • E-mail: teobh@cas.au.dk

Forskningsenheden Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur udforsker reformationen dens baggrund, eftervirkning og nutidige betydning i såvel historisk og kulturel som teologisk forstand.

 

"Reformatorisk Teologi og Konfessiionskultur" er en forskningsenhed ved Aarhus Universtiet. I enheden indgår forskere fra systematisk teologi, kirkehistorie, religionsvidenskab og historie.

 

Forskningen omfatter bl.a. studier i protestantisk teologi både historisk og nutidigt systematisk teologisk, den lutherske teologis prægning af samfundet socialt, retsligt og kulturelt, herunder forholdet mellem frelsesøkonomi og samfundsøkonomi, og lutherdommens stadige samfundsprægende betydning i det 20. og 21. århundrede.

Yderligere information:
link: www.reformatoriskteologi.au.dk