Reformationsjubilæet 2017

I 2017 var det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet har været at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed.

Hvorfor markere Reformationsjubilæet?

"Vil man blive klog på, hvad der har formet os som samfund og som enkelt personer. Så er man nødt til at kende noget til reformationen og Martin Luther."
Formanden for Præsidiet Jens Oddershede og folkekirkens teologiske rådgiver Karsten Nissen fortæller om markeringen af Reformationsjubilæet i Danmark.

Reformationsjubilæets logo

Logoet er skabt af billedkunstner Maja Lisa Engelhardt. Hun siger om idéen bag logoet:

”Logoet skulle ikke være et portræt af Luther eller et billede af hans teser. Derimod ville jeg lave et symbol, som har at gøre med det forhæng, som Kristus ved sin korsfæstelse flænger ind til det allerhelligste, og dét, som han efter opstandelsen river bort og træder frem fra som den nye pagt – som et lys, en flamme eller en klinge.”

Netop det enkelte menneskes direkte adgang til Gud var en central tanke for Luther, som gjorde op med idéen om, at adgangen til Gud gik igennem præster og pave. Dette er også centralt for Maja Lisa Engelhardt: ”Kristus står frem som frelser, og den der lader den enkelte vende tilbage til paradiset og lyset.”  

Logoet kan anvendes i forbindelse med omtale af Reformationsjubilæet 2017. 
Download logoet.

Reformationsjubilæets logo

Logoet er skabt af billedkunstner Maja Lisa Engelhardt. Hun siger om idéen bag logoet:

”Logoet skulle ikke være et portræt af Luther eller et billede af hans teser. Derimod ville jeg lave et symbol, som har at gøre med det forhæng, som Kristus ved sin korsfæstelse flænger ind til det allerhelligste, og dét, som han efter opstandelsen river bort og træder frem fra som den nye pagt – som et lys, en flamme eller en klinge.”

Netop det enkelte menneskes direkte adgang til Gud var en central tanke for Luther, som gjorde op med idéen om, at adgangen til Gud gik igennem præster og pave. Dette er også centralt for Maja Lisa Engelhardt: ”Kristus står frem som frelser, og den der lader den enkelte vende tilbage til paradiset og lyset.”