Jubilæet for børn og unge

Reformationsjubilæet 2017 har budt på mange forskellige tilbud for børn og unge. 
Der har været arrangementer og koncerter, en filmkonkurrence og lancering af nye undervisningsforløb til grundskole og gymnasier.

Reformationen forklaret på 5 minutter

Hvad var det nu lige, der skete under reformationen? Med støtte fra Præsidiet har Folkeuniversitetet og Rather Homemade Productions lavet en ultrakort film, der forklarer reformationen på 5 minutter.

Undervisning

I forbindelse med jubilæet er der blevet udviklet flere nye undervisningsmaterialer om reformationen.
Her kan du se, hvor du kan finde dem. 

Folkekirkens Konfirmandcenter: Luther i børnehøjde giver ideer til, hvordan Luthers tid, tanker og teologi kan gøres relevant for konfirmander i dag, en "LutherTavle" med materialer og pædagogiske aktiviteter samt novellesamlingen Stenen under sengen af Iben Krogsdal.

Danmarkshistorien.dk: Reformationstema med artikler, kildemateriale og film, der relaterer sig til reformationen og dens betydning for dansk samfundsudvikling og kulturarv. 

EMU Danmarks læringsportal: Stort tema om reformationen, der giver mulighed for at tage et emne op i undervisningen med masser af perspektiver. 

Folkeuniversitetet i Aarhus: Digitalt materiale til undervisning på de gymnasiale uddannelser til fagene religion, historie, dansk, samfundsfag, musik og filosofi.

Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester: Re:formation - et projekt til 5. og 6. klassetrin med fokus på Luther og hans tid. 

Kulturelt LæringsCenter Viborg: Inspirationsmaterialet Luther roser og ege ønsker til daginstitutioner og indskolingen.   

Peters Verden: Vær med på drengen Peters jagt på at finde svar på spørgsmålet: hvorfor er jeg protestant? petersverden.dk

Grundtvigsk Forum: I samtale med Luther og Grundtvig - fire oplæg til samtale om Luther i Grundtvigs fortolkning.

YouGlobe: Reformationen - hvad betyder den for dig? Undervisningsprojekt til kristendoms- og historieundervisningen i udskolingen.

Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag: Lyt til Luther. 12 sange og salmer med Luther som reference. Med baggrundstekster og forslag til inddragelse i undervisningen.

Danmarks Kirkelige Mediecenter: Vi lytter til Luther er 6 film med undervisningsmateriale målrettet 3.-6. klasse. Egner sig til kristendom, historie, dansk og musik.
Fra konflikt til fællesskab sætter fokus på respekt og fællesskab frem for uenigheder. Materialet er udviklet i samarbejde med De katolske skoler i Danmark. Egnet til 7.-9. klasse samt konfirmander. 

Museet i Københavns Domkirke: Materiale om reformationen i København og som også giver anledning til refleksion over elevens hverdag.

Det Nationalhistoriske Museum: Reformationsforløb der giver viden om samfundsforandringer og centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på Danmark.