LutherLike

Som en del af formidlingen af Reformationsjubilæet 2017 har bureauet Holy Truffle lavet kampagnen LutherLike for Præsidiet for Reformationjubilæet.

I kampagnen bliver Mathias Obdrup stillet opgaven at gøre Luther hip og samtidig formidle reformationens historie og budskaber.