Reformationsjubilæet på nettet

Folkeuniversitetet i Aarhus reformation.fuau.dk 

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet reformation.teol.ku.dk

Aarhus Universitet reformation.au.dk

LUMEN (Lutheran Mentality): Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies lumen.au.dk 

Folkekirken.dk: tema om reformationen folkekirken.dk/om-troen/reformation

Dansk Lutherforum på Facebook facebook.com/dansklutherforum 

Jens-André Herbener og Thomas Bjørnestad Platz's luther-2017.dk

E-bog: Reformationen i Danmark. Lovgivning og samfundsudvikling af Nina Javette Koefoed, lektor i historie på Aarhus Universitet 

E-bog: Reformationen i Danmark. Teologi og kultur af Bo Kristian Holm, ph.d og lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet