Kendskabet til reformationen blev øget i løbet af jubilæumsåret

Kendskabet til reformationen blev øget i løbet af jubilæumsåret

Dato: 28-11-2017

Det viser en ny kendskabsanalyse foretaget af A&B Analyse for Præsidiet for Reformationsjubilæet i november 2017. En lignende kendskabsanalyse blev gennemført i efteråret 2016, før jubilæumsmarkeringerne tog fart. De to analyser er altså gennemført med ca. et års mellemrum, og de fleste resultater kan derfor sammenlignes.

Mens 72,1 procent i den nye analyse svarer ja til, at de er bekendt med Martin Luthers syn på forholdet mellem stat og kirke, var det tilsvarende tal for et år siden 67,2. Det er tal, der glæder formand for Præsidiet for Reformationsjubilæet, professor, dr. scient. Jens Oddershede, tidligere rektor for Syddansk Universitet.

- Det har været Præsidiets ambition at flere skulle blive klar over, at reformationen ikke kun havde kirkelig men også bred, samfundsmæssig betydning. I og med der for Martin Luther dog først og fremmest var tale om et teologisk opgør, er det klart, at det ikke er den letteste opgave at komme ud over det rent kirkelige og videre til den bredere betydning. Så meget des mere er der grund til at glædes over, at det ser ud til at være lykkedes, siger Jens Oddershede.

Han hæfter sig desuden ved, at hele 63 procent af de adspurgte har svaret ja til, at de har hørt om mindst et af de mange landsdækkende arrangementer i anledning af jubilæet – 20 procent svarer ja til, at de har bemærket seks eller flere arrangementer.

Hvad angår det rent kirkelige, bekræfter 6,3 procent flere, at de er bekendt med, at reformationen indebar, at den protestantiske kirke opstod og dannede grundlag for bl.a. Den danske Folkekirke.

Mediemæssigt havde markeringerne af reformationsjubilæet en god gennemslagskraft – 36 procent af de adspurgte svarer, at de har bemærket reformationen omtalt i aviser og andre trykte medier, mens 34,1 procent svarer ja til, at de har bemærket, at DR har sendt programmer om tro.

Og endelig er der i analysen tegn på, at Præsidiets arbejde har båret frugt – mens kun 13,6 procent i efteråret 2016 svarede ja til, at de havde hørt om, at 2017 ville blive jubilæumsår, har 48,1 procent nu bemærket, at det faktisk er blevet markeret.

Yderligere information:
Formand for Præsidiet for Reformationsjubilæet, Jens Oddershede, tlf. 40401097

Se undersøgelsen.