Om reformationen

I 2017 var det 500-året for Martin Luthers opslag af 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen - begivenheder og ideer der ændrede både kirke og samfund.

Temaer: Reformationen 1517-2017

På Martin Luthers tid gennemsyrede religion hele samfundets forestillingsverden. Derfor fik Luthers tanker betydning for både kirken og samfundet. Også i Danmark skete store forandringer.

De reformatoriske ideer har stor betydning for, hvordan det danske samfund og kirke ser ud i dag - fra udviklingen af velfærdssamfundets skoler og hospitaler til Folkekirkens gudstjeneste med salmesang og prædiken på dansk.

I Reformationen 1517-2017 kan du læse mere om, hvordan Luthers tanker har påvirket det danske samfund og vores måde at forstå verden på helt op til i dag.