Hvad er Martin Luthers 95 teser?

Martin Luthers "95 teser mod afladen" er det afgørende udgangspunkt for reformationen i Europa. Teserne er et radikalt opgør med den katolske kirkes ideer om, at mennesker med pengegaver og gode gerninger kan sikre sig et bedre efterliv efter døden. I en af teserne afviser Luther pavens mulighed for at tilgive synder og eftergive skyld. Den myndighed har kun Gud, skrev Luther. Kirken skal blot forkynde om Guds tilgivelse. Desuden skrev han, at den angrende synder kan stole på Guds nåde og tilgivelse, uden at kirken kommer imellem Gud og mennesker med afladsbreve. Luthers teser rummede også en social kritik. Han opfordrede rige, der hidtil havde brugt store pengebeløb på afladsbreve, til at give pengene til de fattige i stedet. På samme måde skrev han, at afladshandlen sætter falske skel mellem rig og fattig i forholdet til Gud. ”Guds kærlighed er altomfattende og gives til enhver”, skrev Luther.

95 teser - dokumentet der startede en religiøs revolution

Martin Luther skrev 95 teser mod afladen som oplæg til akademisk diskussion blandt præster og teologer, men meget hurtigt fik teserne stor opmærksomhed uden for universitets mure. Snart blev de kendt over hele Tyskland og i alle hjørner af Europa. 

En af de vigtigste grunde til at teserne blev spredt så eksplosivt var datidens nye massemedie – bogtrykning. En ny teknik opfundet af Johann Gutenberg (ca. 1400-1468) betød, at bogtrykkerne kunne udgive bøger, pamfletter og flyveblade i store oplag i hastigt tempo. Prisen på tryksager faldt, og det blev muligt for almindelige mennesker at købe bøger og dermed få adgang til ny viden. De masseproducerede tryksager var et effektivt kommunikations- og propagandamiddel.
At teserne blev spredt så hastigt overraskede Luther, men hurtigt forstod han og hans følgere at bruge den nye kommunikationsform til at sprede deres budskab og fremme deres sag. 

Tesernes ubesvarede spørgsmål

Historien om, at Martin Luther slog teserne op på døren til slotskirken i Wittenberg 31. oktober 1517, er næsten blevet symbol på reformationens begyndelse. Men historien er også blevet udfordret gennem tiden, og nogle forskere kalder den en myte. Så hvad er sandt og hvad er tradition? Slog professor i teologi Martin Luther virkelig teserne op på kirkedøren? Og var det præcis den 31. oktober og ikke dagen før eller efter? 

Slog Luther teserne op på kirkedøren?

I 1500-tallets Europa var det almindeligt, at universitets ansatte brugte byens kirkedøre som en slags opslagstavle.
Ofte fortælles det og gengives på malerier, at Luther med en hammer i hånden slår teserne op. Men faktisk er det nok mere sandsynligt, at det var universitets pedel, der førte hammeren, da det var hans job at tage sig af praktiske opgaver.

Hvornår blev teserne slået op?

Den præcise dato for opslaget af de 95 teser kendes ikke med sikkerhed. Datoen 31. oktober 1517 nævnes første gang af Philipp Melanchthon (1497-1560), Luthers kollega og ven. Men da Melanchthon først ankom til Wittenberg i 1518, er han ikke øjenvidne til begivenheden, og hans historie kan derfor betvivles.
I 2006 fandt en ansat fra Luther Memorials Foundation et hidtil ukendt dokument fra Luthers personlige sekretær Georg Rörer (1492-1557). Her skriver han, at “på aftenen før allehelgens i det herrens år 1517 sloges teser mod afladen op på kirkedørene i Wittenberg af doktor Martin Luther.” Rörer var ligesom Melanchthon ikke øjenvidne, men hans udsagn regnes af nogle forskere for troværdigt, fordi han var en af Luthers nærmeste medarbejdere, og fordi dokumentet indeholder Luthers håndskrevne noter. Dette genfundne dokument beviser ikke, men sandsynliggør, at teserne blev offentliggjort på slotskirkens dør den 31. oktober 1517.

Endelig enighed blandt forskere er der stadig ikke om, hvorvidt Martin Luther offentliggjorde de 95 teser præcis den 31. oktober 1517.