Hvem er Martin Luther?

Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther.  Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546 og er kendt som munken og teologen, der med sine nye tanker om kristendommen startede reformationen. En bevægelse der var årsag til, at den vestlige kirke blev delt i en katolsk og en protestantisk del. 

Konsekvenserne af Luthers tanker om kristendom og kirke blev mere omfattende end forskellige opfattelser af den sande religiøse lære. På Luthers tid gennemstrømmede religion alle dele af samfundet, og derfor fik de nye tanker afgørende betydning for ændringer i samfundet og opfattelsen af mennesket. For eksempel blev familien etableret som det vigtigste sociale fællesskab, og samarbejdet mellem bystyret og kirken om fattigforsorgen blev forløber for nutidens velfærdssamfund. Luthers tanker har dermed haft stor betydning for, hvordan vi den dag i dag tænker om vores samfunds indretning og menneskets plads i verden.

Martin Luthers liv

Martin Luther bliver født den 10. november 1483 i Eisleben i Tyskland. Hans forældre var Hans og Margrethe Luther. Som ung mand begynder Martin at studere jura på universitetet i Erfurt. Det er Martins far, der har bestemt, at sønnen skal studere jura, fordi han mener, at jurastudiet vil give ham gode karrieremuligheder. Men en voldsom hændelse ændrer med ét Martin Luthers livsbane.

Martin Luther har kun studeret jura et par måneder, da han en aften bliver fanget i et heftigt uvejr. Tanken om at skulle dø uden at have gjort sig fortjent til en plads i himlen gør ham skrækslagen. Han falder på knæ, beder til Sankt Anna og lover at blive munk, hvis han slipper fra uvejret i live. Få uger efter dropper han jurastudiet og bliver medlem af præsteordenen Augustiner-eremitterne.

Munkelivet

I klosteret knokler Martin Luther hårdt for at opfylde alle munkeløfterne. Men på trods af hans slid, føler han ikke at anstrengelserne bringer ham nærmere Gud. Han bliver præst, studerer teologi og ansættes som professor ved universitetet i Wittenberg.

Luther fordyber sig fortvivlet i Biblen, og det begynder at gå op for ham, at menneskets frelse ikke afhænger af, hvad det selv udretter men alene af Guds nåde. Denne erkendelse gør munkelivet mere meningsfuld for ham, men med tiden bliver dette også anledningen til det brud med den katolske kirke, der kaldes reformationen.

95 teser og kampen mod pavekirken

I efteråret 1517 skriver Martin Luther sine 95 teser imod afladen, og de bliver opslået på slotskirken i Wittenberg. Teserne bliver hurtigt spredt over det meste af Tyskland på grund af den nye bogtrykkerkunst. Teserne vækker røre i Rom, og snart indledes en kætterproces mod Luther. I 1520 udsteder paven en bandbulle, hvor han giver Luther 60 dage til at tilbagekalde teserne, og ellers vil han blive smidt ud af kirken. Luther svarer ved at brænde bullen, og et halvt år senere bandlyser paven ham af den katolske kirke.

Reformationen er for alvor i gang. 

Bandlysning og bibeloversættelse

Pavens bandlysning betyder, at Luther må henrettes som kætter. Men med hjælp fra kurfyrste Frederik den Vises af Sachsen lykkes det for Luther at gemme sig på en borg i Wartburg. Her arbejder han intensivt med at oversætte det nye testamente til tysk. Tanken er, at alle selv skal have mulighed for at læse teksterne, så de ikke behøver pave eller præster som mellemled.

Imens er der store uroligheder i Wittenberg, og i 1522 beslutter Luther at tage tilbage. 

Tilbage i Wittenberg

Da Luther er tilbage i Wittenberg fortsætter han med at forkynde sin lære om evangeliet. Hans tanker breder sig, og store dele af Tyskland og hele Skandinavien bliver evangelisk-lutherske.  
I 1525 gifter han sig med Katharina von Bora, en tidligere nonne der har forladt klosteret på grund af Luthers tanker. Sammen får de seks børn, og deres familie bliver et forbillede for tyske familier og ophøjer ægteskabet til at blive et af reformationens vigtigste kendemærker.  

Martin Luther dør

I alderdommen er Martin Luther plaget af et dårligt helbred og depressioner. Alligevel bliver han ved med at prædike og skrive, og han regnes i dag som en af verdenshistoriens mest produktive forfattere.
Natten mellem d. 17. og d. 18. februar 1546 dør Martin Luther i sin fødeby Eisleben. Han bliver 62 år gammel. Han begraves i slotskirken i Wittenberg, hvor hans grav findes under prædikestolen.