Podcast

Reformationen

Hvem er Martin Luther og hvad er reformationen? Journalist Anders Olling og historiker Hans Erik Havsten fortæller reformationens historie i fire afsnit - fra Martin Luthers 95 teser til den danske folkekirke i dag. 

Afsnit 1: Om den unge Martin Luther, der skulle være jurist, men et heftigt tordenvejr fik ham efter sigende til at afbryde sine studier og gå i kloster. Her kæmpede han hårdt for sin fromhed, men efterhånden begyndte han at anse den katolske kirkes begreber om frelse og idéer for overfladiske.


Afsnit 2:
Om Luthers kritik af afladshandelen, der nåede vidt omkring, da den blev oversat og masseproduceret. Kirken i Rom truede med at anklage ham for kætteri, men den tyske munk stod fast og intensiverede sine angreb på pavens autoritet. Til sidst stillede en række fyrster sig på hans side og reformationen gik sin sejrsgang rundt om i Europa. Men hvorfor skulle oprørske bønder "slås ned som gale hunde", og hvad er det med Luther og jødedommen? 


Afsnit 3:
 Om den kommende danske konge Christian III, der overværede Luther forsvare sine standpunkter og blev vildt imponeret. Da han efter en voldsom borgerkrig kom til magten i Danmark var reformationen en realitet i hele riget. Det fik vidtrækkende politiske og teologiske konsekvenser.


Afsnit 4:
 Om reformationens udmøntning i et utal forskellige kristne retninger, og Danmarks helt egen variant i form af en grundlovsgivet folkekirke. Men hvordan harmonerer en statslig kirke egentlig med Luthers ideer om, at troen er et personligt anliggende mellem den enkelte og Gud?

Salmesang ved reformationen

Vi synger stadig de salmer, der blev indført ved reformationen. Men de fleste kender ikke historierne bag melodierne. Hør den2radios udsendelser om musikken til reformationstidens salmer. Tilrettelagt af Bodil Grue og Kirsten Rønn.

Afsnit 1: Om Luther som komponist og om Peder Palladius, den første protestantiske biskop over Sjælland, og hans visitationsrejser, hvor han på dansk og i almindeligt sprog fortalte folk, hvordan de skulle synge og holde op med at bede til jomfru Maria.


Afsnit 2:
Nogle af de salmer, der blev sunget ved reformationen, var meget ældre end reformationen. Den christelige dagevise Den signede dag som vi nu se, kan dateres til begyndelsen af 1300-årene. I dag er salmen Den signede dag kendt som Grundtvigs gendigtning med melodi af Weyse. Men det er en gammel salme, som er kendt fra gamle kilder.
Provst emeritus og hymnolog Peter Balslev-Clausen fortæller og Johanne Eli Funder synger.


Afsnit 3: Hans Thomissøns salmebog er den første  protestantiske salmebog, der var fælles for hele det dansk-norske rige, udkommet i 1569. Der er heldigvis også noder i den, så vi kan høre hvilke melodier der blev brugt på den tid. Vi besøger domorganisten Birgitte Ebert i Ribe, hvor Thomissøn i nogle år var rektor for katedralskolen.


Afsnit 4:
 Orglet har særlig betydning ved salmesangen, og det har derfor også de musikere, der spillede i kirkerne i 1500-tallet, hvor det indtil reformationen overvejende havde været vokalmusik, der havde lydt i kirkerne. Orgelværkerne i denne udsendelse er indspillet på Danmarks ældst fungerende orgel, Compenius orglet i Frederiksborg slotskirke fra 1610. Kantor og musikforsker Ole Kongsted fortæller om musikerne i kirken og organisterne Henrik Palsmar, der også er musikhistoriker og kordirigent, og Ole Olesen, Nationalmuseets orgelregistrant fortæller om orglet. 


Afsnit 5:
Johann Walter (1496-1570) var komponist og arbejdede tæt sammen med Luther. I 1524 udgav de Geystliche Gesangk Buchleyn, der indeholder Walters flerstemmige udsættelser af de første reformatoriske salmer, deriblandt Nun bitten wir den heiligen Geist. Medvirkende er Henrik Palsmar, musikhistoriker, organist og korleder og Nils Holger Petersen, lektor emeritus i kirkehistorie.


Afsnit 6:
"Aleneste Gud i himmerig" er en af de allerførste reformatoriske salmer. Både tekst og musik er inspireret af det katolske gregorianske påske-Gloria, Lux et Origo. Professor emeritus, dr.phil. Finn Egeland Hansen trækker linjerne op - dem der fører frem til salmen og dem der fører videre i musiklitteraturen til Lukas Osiander, Michael Praetorius og J.S. Bach.


Afsnit 7:
 Om musik fra Martin Luthers tid. Det er så længe siden, at en masse værker gået tabt. Men på biblioteker i Europa findes der alligevel guld, som man har ledt efter i flere hundrede år, og som man har troet var forsvundet. Hør musikforsker Ole Kongsted fortælle om et usædvanligt fund, han har gjort på et bibliotek i Tyskland - et fund han karakteriserer som svarende til at finde en klaversonate af Mozart, for her taler vi om den tids berømteste komponist Ludwig Senfl.


Afsnit 8:
"At synge en degn ned" er et udtryk, der stammer fra en tid, hvor menigheden sang salmerne, som de selv synes, at de skulle være - med mange udsmykninger af den ellers langsomme salmemelodi. Inden orgelledsagelse blev almindelig, kunne menigheden overdøve degnen. Hør sanghistoriker Kirsten Sass Bak fortælle om fænomenet der også kaldes folkelig omsyngning.