Temaer: Reformationen 1517-2017

I 2017 markeres 500-året for Martin Luthers opslag af 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg. Teserne var en åben protest mod misbrug i kirken. Herefter tog begivenheder og forandringer fart. Og hvad derefter skete, kalder vi i dag for ”reformationen”.

Både religion og kirke, samfund og kultur

Reformationen handlede om en anderledes tro og om et nyt syn på kirke og samfund. Men fordi religion gennemsyrede hele 1500-tallets forestillingsverden, spillede ændringerne i tro og kirke sammen med andre forhold og fik vidtrækkende konsekvenser: For statsdannelse og politik, for sociale forhold og samfundstænkning, for opfattelsen af individet, for opdragelse og uddannelse, for forholdet mellem mænd og kvinder og for brugen af billeder og musik. Reformationen har derfor sat sig mange spor helt frem til i dag.

En lang reformation

Reformationen var ikke et program, der blev gennemført fra den ene dag til den anden. Hverken i Tyskland i 1517 eller i Danmark i 1536, da Christian 3. officielt indførte luthersk kristendom i Danmark. Reformationen var en lang proces, hvor tolkninger, traditioner og institutioner gradvis tog form. De reformatoriske budskaber blev løbende fortolket, og de forandrede sig op gennem 1600-tallets ortodoksi, 1700-tallets pietisme og rationalisme, 1800-tallets gudelige vækkelser, og 1900-tallets tiltagende sekularisering.

Flere reformationer

Allerede i 1500-tallet var de reformatoriske budskaber omstridte. Den romersk-katolske kirke, ledet af paven i Rom, brød op i flere dele, og et nyt religiøst og politisk Europa- og verdenskort blev til, hvor forskellige kirkeretninger fik plads. Der kom andre, også mere radikale, protestantiske reformationer (bl.a. inspireret af Zwingli og Calvin), og der kom en katolsk reformation. I Norden og det nordlige Tyskland blev den lutherske reformation dominerende. Forskellige strømninger gjorde sig dog gældende, og der blev konstant kæmpet om den ”rette” udlægning af Luthers ord. 

Læs mere om temaerne, hvor reformationens budskaber og betydninger tolkes ud fra teologiske, historiske og kunsthistoriske perspektiver.