Tro og gerninger

Er religion en privat sag? Sådan er der mange, som ser på det i dag og mener, at tro kun angår den enkelte. Når der skal samles ind til svage og nødstedte, diskuteres det på den anden side tit, om der er en sammenhæng mellem kristen næstekærlighed og konkrete handlinger. Før i tiden udgjorde kristendommen den helt naturlige baggrund for samfundsmoral og samfundsindretning. Hvordan – og hvilke spor det har sat frem mod i dag – har meget med reformationens historie at gøre.