Moral og velfærd

Engang var der enkle svar på, hvad der var rigtigt og forkert at gøre. De 10 bud gav klare retningslinjer for, hvordan livet skulle leves. I dag er det moralske landskab mere broget, og der er mange forskellige opfattelser af, hvornår det er rigtigt at gøre hvad, og hvad man skal lade være med. Meget af det, som på reformationstiden var moralsk forkert, fx samliv før ægteskab, er i dag accepteret.

Også i forhold til velfærd er mange ting forandret. I nutidens velfærdssamfund betaler det offentlige ved sygdom og alderdom og sørger for pasning og undervisning af børn og unge. Målet er at skabe et socialt sikkerhedsnet for alle. Selvom velfærdssamfundet i høj grad er et resultat af 1800- og 1900-tallets fattigdomsproblemer og et bredt politisk ønske om at skabe social tryghed, fandtes der også sociale sikkerhedsnet længere tilbage i tiden – de var blot anderledes begrundet og indrettet end i dag. Man kan møde det synspunkt, at velfærdsstatens rødder går tilbage til reformationen.