Billeder og kunst i samtiden

I dag lever vi i en billedbåret kultur. Der er billeder alle vegne – i bøger og aviser, på Internettet, i det offentlige rum etc. Nogle af billederne har religiøse motiver. I den danske majoritetskultur er det ikke et problem, at ”illustrere” religionen på forskellig måde. '

I kirkerne findes billeder, der fremstiller både Kristus, Gudfader, profeter, og begivenheder fra Bibelen. Billederne fungerer primært som et supplement til den talte forkyndelse. De er en visuel fortolkning af kristendommen. Billederne er verdslige, selvom de viser religiøse motiver. Denne måde at forstå og bruge religiøse billeder på har rod i den lutherske reformation. Andre grene af kristendommen (fx den katolske og den reformerte kirke) og andre religioner (fx islam) ser anderledes på brugen religiøse billeder.