Universitet og videnskab

I dag prioriteres natur- og sundhedsvidenskab som de vigtigste fagområder på universitetet. Her beskæftiger man sig med ny viden om natur, teknologi og sundhed, som umiddelbart kan anvendes til gavn for samfundet og dets borgere. På reformationstiden var det derimod teologi, som var det dominerende fag, og som blev anset for at have størst praktisk betydning. De fag, som i dag hører ind under natur- og sundhedsvidenskab, blev den gang forstået i sammenhæng med teologien.