Fjender og kættere

I dag er den vestlige verden præget af religiøs tolerance, men vejen dertil har været lang. Reformationens bidrag dertil var dobbelt. På den ene side slog reformationen fast, at forholdet til Gud var individuelt og ikke kunne være genstand for tvang. På den anden side bekæmpede både Luther og Melanchthon den offentlige udbredelse af andre opfattelser end den evangeliske, og i mere end tre hundrede år – fra reformationen i 1536 til grundloven i 1849 – havde man i Danmark en luthersk statskirke, som alle indbyggere skulle tilhøre. Disse to sider af reformationen er vigtige, når man skal forstå, hvordan reformationen hænger sammen med vore dages frihedsidealer.