Familie og opdragelse

Vor tids familieforståelse er stærkt præget af reformationen, fordi den understregede familie- og dagliglivets betydning. Samtidig havde reformatorerne et syn på familie og opdragelse, som betonede autoritet og lydighed. Det harmonerer ikke umiddelbart med nutidens syn på børn, opdragelse og samvær. Er der træk og traditioner, som stadig har værdi, selvom meget er forandret?