Køn og kønsroller

I dagens Danmark støtter de fleste tanken om ligestilling mellem kønnene. Alle skal have samme muligheder for at leve, som de ønsker. Det er ikke kun socialt accepteret, men også økonomisk muligt at klare sig som eneforsørgende med børn, bl.a. fordi staten træder støttende til. Men samtidigt ønsker mange at leve i et trygt og kærligt parforhold og gerne med børn. Selvom nutidens samlivsformer og sociale systemer adskiller sig markant fra forholdene på Luthers tid, har vores syn på køn og parforhold tydelige historiske rødder – også tilbage til reformationstiden.

Hvad kom reformationen konkret til at betyde for køn og kønsroller? Blev samfundets patriarkalske indretning styrket og kvinder henvist til rollen som hustru og mor? Eller var der træk i reformationen, som bidrog til større ligeværdighed mellem mænd og kvinder.